1. Niniejsza Polityka Cookies dotyczy serwisu internetowego https://monsieurmadame.pl prowadzonego przez Weronikę Matejko-Skwarek prowadzącą działalność gospodarczą MONSIEUR MADAME WERONIKA MATEJKO-SKWAREK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod adresem aleja Wojska Polskiego nr 35, 08-430 Żelechów, posiadającą nr NIP 1132887704, REGON 361153014. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny, w związku z czym nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Serwisu. 

 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

 4. Podczas odwiedzin przez Użytkownika serwisu https://monsieurmadame.pl system Serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. 

 5. Serwer Serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki Serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies) wysyłane są przez Serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Serwis  (np. na dysku twardym, karcie pamięci smartfona).

 6. Serwis wykorzystuje pliki Cookies w celu:
  a.  utrzymania sesji Użytkownika Serwisu po zalogowaniu, dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  b. zapamiętania zawartości koszyka Użytkownika, co pomaga zachować zamówienie Użytkownika i skraca czas tworzenia zamówienia;
  c. zapamiętania preferencji wyświetlania Serwisu, optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową;
  d. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Serwisu, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie struktury i zawartości tych stron

 7. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. Administrator informuje, iż ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcje Serwisu, a w szczególności na niepoprawne działanie zapisu zamówień po opuszczeniu strony Serwisu.

 8. W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

 9. Serwis informuje, że niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku Serwis może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 10. Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
  c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  d) Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
  e) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

 11. W ramach Serwisu wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies  umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w Serwisie, np. uwierzytelniające pliki cookies  wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w Serwisie;
  b) pliki cookies  służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „funkcjonalne” pliki cookies  służące do zapamiętania ustawień i personalizacji Serwisu wybranych przez Użytkownika, np. w zakresie języka, regionu, rozmiaru czcionki;  
  d) sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  e) stałe (persistent cookies) – pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  f) cookies podmiotów zewnętrznych (third parties cookies) – to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Te pliki pozwalają dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).
  g) trackingowe – ciasteczka te przechowują informacje niezbędne do ustalenia źródła pochodzenia ruchu internetowego. Informacje gromadzone w tych ciasteczkach służą do badania efektywności źródeł ruchu internetowego w ramach prowadzonych działań marketingowych. Ciasteczka te nadawane są na okres do 30 dni lub sesyjnie.
  h) analityczne – ciasteczka te instalowane są przez różnego rodzaju systemy analityczne badające statystyczne i ilościowe zjawiska na stronach Serwisu związane z przepływem i zachowaniem użytkowników. Dane w nich zawarte są gromadzone i przetwarzane są w sposób anonimowy i wykorzystywane są przez systemy analityczne w celu optymalizacji stron Serwisu. Czas trwania tych ciasteczek jest ustalany sesyjne lub na inny okres.

 12. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może zostać poprzedzone procesem rejestracji, z którym może wiązać się podanie przez Użytkownika jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie przez Użytkownika danych osobowych może skutkować ograniczeniem korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

 13. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest MONSIEUR MADAME WERONIKA MATEJKO-SKWAREK al. Wojska Polskiego nr 35, 08-430 Żelechów, nr NIP 1132887704, REGON 361153014.

 14. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 15. Administrator danych osobowych dokłada staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 16. Dane osobowe Użytkowników mogą być zbierane w celu:
  a) zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej (np. założenia konta), oraz umożliwienia dokonania tych czynności;
  b) marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora danych osobowych.

 17. W przypadku zawarcia przez Użytkownika umowy sprzedaży oraz wyboru jako sposobu dostawy przesyłki pocztowej, kurierskiej, lub innego sposobu dostawy przez podmiot trzeci, Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe Użytkownika w niezbędnym zakresie wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 

 18. W przypadku Użytkownika, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator danych osobowych udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

 19. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod, miasto), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy); dane do faktury. W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika. Podanie danych osobowych wskazanych powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.